Karjalan keksijät
 


Arkisto 2001

JUHLAPUHE 20-V JUHLISSA 11.12.2001

Karjalan Keksijät r.y:n nyt jo entinen puheenjohtaja toivottaa yhdistyksen jäsenille ja erityisesti yhdistyksen ruoriin tarttuneellee uudelle johdolle menestyksekästä työrupeamaa keksijäyhdistyksen johdossa.
Keksimisen kaksi vuosikymmentä

Yrityksiä hallitsevat johtajat, valtioita presidentit, mutta ihmiskunnan historiaa hallitsevat keksinnöt.

Etelä-Karjalan Keksijät ja Tuotekehittäjät r.y:n nimisen yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat 15.10.1981 Kauko Määttä, Leo Kojo ja Antti Hamunen parinkymmenen muun ollessa mukana. 

Silloin keksijäin järjestäytyminen oli vielä uutta: keskusjärjestö oli vasta kymmenvuotias taaperoinen ja muita yhdistyksiä eri puolilla maata 13. 
Liikkeellelähtö oli kuitenkin varsin reipas: yhdistys kokosi riveihinsä muutamassa kuukaudessa kolmisenkymmentä jäsentä. Nythän jäsenmäärä on reilut 50 

Alkuaikojen toiminta tuntuu varsin tutulta vielä nykyäänkin: jäsenet esittelivät keksintöjään ja kertoivat omista kokemuksistaan, oltiin messuilla yhdistyksen tunnusten alla ja vierailtiin maakunnassa kunnanisien tai eri yritysten luona. 

Hyvästä vastaanotosta kertoo myös se, että alkuaikoina useat lähialueen kunnat tukivat yhdistystä taloudellisesti. Julkinen tuki päättyi lamakauden alettua.

Kerran vuodessa järjestettiin yksi muita näyttävämpi tapahtuma; seminaari, paneeli tai vastaava. Tilaisuudet tuottivat sekä myönteistä julkisuutta että myös uusia jäseniä.

Ensimmäisen kymmenvuotistaipaleen päättyessä palkittiin opiskelijoita luovuudesta. Silloin Lappeenrannan ja Imatran teknillisilla oppilaitoksilla sekä Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksella. Samoin palkittiin ainekirjoittajia. 
Pitäisikö sanoa, että nyt historia toistaa itseään. Uusia ajatuksia tuottavalle keksijäyhteisölle itsensä toistaminen on varsin kaksipiippuinen kysymys !

Jäsenten saavutuksista kertoo  kultamitali Brysselin kansainvälisillä keksintömessuilla ja useampia vuoden keksijän arvonimiä. Jäseniämme on myös ollut keskusjärjestömme Keken hallituksessa sekä keksijöitä rahoittavan Keksintösäätiön valtuuskunnassa.

Kuinka keksijän maailma on muuttunut näiden kahden vuosikymmenen aikana?
Keksijä-käsitteen arkipäiväistyminen on eräs muutos, joka näkyy varsin selvästi ainekirjoituksissa. Tämä siitä huolimatta, että aikaeroa on vain kymmenen vuotta. 

Pelle Peloton-nimitys, joka joskus on keksijöitä loukannut, on tänä päivänä lähestulkoon neutraali ilmaus. 

Todettakoon tässä yhteydessä, että minä opin aikoinani lukemaan Aku Ankka lehden avulla. Pelle Peloton keksii mitä vaan ja hänen keksintönsä ovat eettisesti hyväksyttäviä. Tuo mainio veijari oli silloin - ja on edelleen - minun sankareitani. 

Tulevilta vuosilta sopii aina odottaa paljon
Jäsenkunnan ukkoutumisen pysäyttämiseksi on erinomaisen asia, että uudella puheenjohtajalla ja sihteerillä on tukikohta Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa. Yhdistyksen kannalta   odotan nuoren keksijäsukupolven alkavan vaikuttaa yhdistyksessä. Toimihenkilöiden vaihto aina muutaman vuoden välein pitää yhdistyksen virkeänä.

Uskon, että ruohonjuuritason keksimisen istuttaminen Skinnarilan otolliseen maaperään voisi tuottaa erinomaista tulosta. Keksijäyhdistys voi antaa lahjakkaille nuorille ymmärrystä keksimisen monitahoisuudesta. Hyviä tuotteitahan saadaan aikaan joko hyvän teoreettisen koulutuksen tai hyvän käytännön kokemuksen pohjalta. Vaan todellisten huippujen synty vaatii niitä molempia.

Odotan mielenkiinnolla näkeväni ajan, jolloin perinteiset yritykset alkavat käyttää keksijöitä samaan tapaan kuin insinööri- tai mainostoimistoja. - Ikuinen optimisti kun olen.

Tämä ilta on varattu luovuuden kunniaksi !

Seppo Jyrkinen
PUUROJUHLAT YLEISÖN PYYNNÖSTÄ tiistaina 11.12.
Useiden jäsenten toivomuksesta järjestetään perinteiset puuronsyöntitalkoot tiistaina 11.12. klo 18:00 alkaen Viipurin Golf-seuran ravintolassa. 
INNOVATIIVISET MILJÖÖT - SEMINAARI 10.12.2001
Lappeenrannan ylioppilastalo, Laserkatu 10 - Käsittelee aihetta "kuinka korkeakoulujen työ edesauttaisi innovatiivisten yritysten syntyä".
16.00 Tilaisuuden avaus - yksikönjohtaja Pekka Kähkönen - TEK ry
16.15 eTampere –hanke ja yrityskiihdyttämö - tj Pekka Jussila - Hermia Yrityskehitys Oy
16.45  Alueellisen innovaatiotoiminnan kehittäminen aluekeskusohjelman näkökulmasta - prof Jyrki Ahola - LTKK
17.15 Kahvitarjoilu
17.30 Kaupunkien kilpailukyky ja tarvittavat kompetenssit - prof    Markku Sotarauta – Tampereen yliopisto/alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö
18.15 Innovatiiviset miljööt - Johtaja Juha Kostiainen – YIT Oy
Seminaarin taustasta
TEK ry on organisoinutkehitysprojektin, jossa yhdistetään korkeakoulujen tutkimustieto innovatiivisuutta edistävään ja yrittäjyyttä synnyttävään toimintaan aluetasolla. Hankke etsii vastauksia kysymyksiin...
 • millainen kaupunki on kilpailukykyinen?
 • miten paikallista toimintaympäristöä voidaan kehittää innovatiivisemmaksi?
 • mikä tulisi olla valtion ja paikallisten kehittäjien työnjako osaamispohjaisen yritystoiminnan edellytysten luomisessa?
 • kuinka kehitetään teknologiakeskuksia ja osaamiskeskustoimintaa nykyistä paremmin yritysten uudistumista ja yhteistyötä tukevaksi?
 • toimivatko teknologiayrityksille tarjottavat rahoituspalvelut ja erikoistuneet yrityspalvelut tehokkaasti?
 • voidaanko alueellisia hyviä käytäntöjä mallintaa ja siirtää toisten alueiden vahvuuksien lisäämiseksi?


 • Myös Karjalan Keksijät palkittiin
  Innosuomi-kilpailuun liittyen KarKe ry palkittiin Kaakkois-Suomen Innotunnustuksella yhdessä Kymen Innovaatioyhdistyksen kanssa. Tunnustus - ja komea, halkaisijaltaan lähes puolimetrinen palkontolautanen - annettiin innovaatioiden ja keksijöiden hyväksi tehdytä pitkäaikaisesta työstä. 

  Lue lisää Etelä-Saimaan arkistosta 21.11.2001 Talous-sivuilta  KarKella onnistuneet 20 vuotisjuhlat 
  40 jäsentä ja vierasta Skinnarilan Hovissa. Juhlat onnistuivat lukuisten kommenttien mukaan ihan mukavasti. Laura Matilaisen viulu- ja flyygeliesitykset pitivät yllä tunnelmaa ja Karjalan Lauluveikkojen kuoroesitys - 12 henkeä - suorastaan jylisi Toivo Kuulan huvilassa. Esiintyille kaunis kiitos.

  Juhlissa palkittiin 3 opinnäytettä ja 4 ainetta.

  Etelä-Saimaa huomioi tapahtuman lauantaina: kunnon artikkeli ja molemmat aineet. Se on myös internetissä Etelä-Saimaan arkistossa 17.11.2001 Talous-osastolla.

  LTKK:n opinnäytekilpailun palkitut
  1. Antti Tarkiainen; diplomityö "Sähkökäyttöjen kaapelivärähtelyt"  (Leo Kojo -palkinto)
  2. Julius Luukko; väitöskirja "Direct Torque Control of Permanent magnet Synchronous Machines - Analysis and Implementation"
  3. Tiina Ojala;pro gradu tutkielma "Intra-organizational use of communication tools in value nets - Cases from the ICT industry"
  Etelä-Karjalan lukioiden ainekirjoituskilpailun palkitut 
  Jaettu 1. palkinto; Mari Pääkkönen, Savitaipaleen lukio: "Keksintö, jota ilman en tulisi toimeen" sekä Nina Rasmussen, Kimpisen lukio: "Mikä saa ihmisen keksimään"
  3. Palkinto; Hanna Uosukainen, Rautjärven lukio, "Keksijän muotokuva"
  4. Kunniamaininta Saara Saarela; Imatran yhteislukio, "Prinssi George Jr. ja pieni tiedemies"

  Kaikkiin palkintoihin liittyi pieni rahapalkinto yhteensä 10.000 mk, kunniakirja ja lisäksi ensimmäisiksi sijoittuneet saivat Pertti Kolarin suunnitteleman Innoseed -pienoispatsaan.  30.10. KarKen syyskokous valitsi uuden puheenjohtajan 
  KarKen uusi puheenjohtaja vuonna 2002 on Juha Varis. LTKK:lla työskentelevä Juha on hankkinut järjestökokemusta toimimalla liki kymmenen vuotta vanhojen autojen parissa. Samassa kokouksessa yhdistyksen hallitukseen valittiin myös juhlataphtuman rahoituksessa aktiivisti toiminut Pertti Kolari sekä yhdistykseen vastikään liittynyt Patrick Hackmann.

  Ruodusta poistuva puheenjohtaja toivottaa menestystä uudelle johdolle.